LLC_万古长夜

斑迷妹。无限月读支持者。在睡斑还是让柱间睡斑间犹豫中。

 

聊斋 04

好玩儿的文言笔记体,理科生毕业多年文言早还回去了。开这个是为了写脑洞。BUG频多别介意。


有南人欲入京者宿店。是夜有侍者引客来入南人铺,乃兄弟两人,皆端丽。及宿,南人兴发,乱其兄者。恐弟知,遂掩其口,许以衣饰银两。其兄者初挣扎,及入港后渐行渐息,南人愈兴,捣之如糜。至明日南人醒者,兄弟已行,悔未问其姓名行止。每每思之,乃平生未有之滋味,至手指道了消乏者无数,渐病。延医求药,宦囊几尽,后求寓于庙者。某日见锦衣少年行猎自庙前过。其一红衣人勒马至南人前曰:此天使尔入吾手!南人视之,竟其兄者。乃令人绑缚入府,行下人事,稍有不慎即鞭之,飞扬跋扈,南人迷甚,病竟愈。一日南人院前洒扫,其兄者过而见,即鞭之。南人欲反。兄者怒曰:尔敢不服!南人答曰:不敢。是夜也小人寤寐思之,唯再求一欢尔。若许,死亦无憾。兄竟许。南人大喜,遂携手入榻,尽其所学以报。后有人自南来寻其兄至红衣人府。为鞭驱走。或曰红衣人乃后胜郡王。后胜郡王者,名斑,原太子三子也,妻日氏,未及冠即卒。疑谣传也。