LLC_万古长夜

斑迷妹。无限月读支持者。在睡斑还是让柱间睡斑间犹豫中。

 

聊斋14

人外还是人shou ?大概这么说?警告!
北地多狼。时燕卫有人遇答坦叩边奔散,打马入山野。山道蹇,坠马,蹶一足。是夜闻狼号。一玄狼从边过,燕卫擒刀与斗,然腿不便,自思必死尔。俄狼忽不见,仅闻痛嚎,燕卫探之。乃见一夹,犬齿交错,而狼足陷矣。燕卫欲杀之,而狼霍霍,两相对焉。及夜,乃闻有啮齿声,燕卫举火,乃见狼自啮其陷足也。燕卫自伤,曰其命类狼尔,竟为狼取夹,又裂衣裹其伤。狼似知命,亦不伤燕卫。待伤稍愈,竟衔燕卫衣,移入其穴,又擒狐兔与燕卫食。燕卫以为报,与狼厚之。狼亦类犬,恋恋其主尔。燕卫腿不愈,竟不能行,久之乃与狼言,图消遣尔,狼亦似答也。时暑月,天渐热矣,燕卫怯热,见无人,除衣裸呈,贪凉尔。狼竟贴之,举爪压燕卫肩,雌之矣。燕卫击之,狼呜呜焉,竟不停。欲逃,则腿不能行也,竟伏。由是狼雌燕卫,而燕卫深恨狼矣。燕卫难待足愈,竟跛行出山,狼不能阻也,乃随之。及回燕卫所,乃使人驱狼者。狼不能入,乃呜呜数月,后不见也。越年,燕卫婚,途行遇狼。燕卫举箭射狼,凡三射不中。狼急行前,燕卫四射,中其右足。狼知不能阻,悲鸣彷徨,竟寻一石,跃之,脑浆迸裂而死。燕卫漠然,乃取狼尸,除其皮,食其肉,遂绝婚姻尔。