LLC_万古长夜

斑迷妹。无限月读支持者。在睡斑还是让柱间睡斑间犹豫中。

 

聊斋16

继续文言文小段子某生夜行误踏一冢。土破,露一骷髅,颅骨洞然,乃遇盗被杀者。生悯之,以衣培骨,捧土葬之,并立一石拟碑。归家,梦中觉左胸不适,挠之,醒后见左胸微创。及后渐红渐溃,溃愈则现一疮如人面,鼻目俱在。生延医不愈,其疮愈大,以衣覆之,则宛然若女子胸也。乃访得一祝由,与见之。祝由惊之:此阳毒也,非阴毒耳。乃曰凡人面疮者,必为鬼毒,鬼毒乃阴,则以朱砂砒霜合之,攻以阳毒则溃。君此疮者,乃为阳毒,阳阳相亢,则愈毒也,故不能愈。又云阳毒在阴毒之上,非灭其鬼者不能愈。生思此生未为鬼祟,唯曾路遇荒冢,破一骷髅。乃请法师于骷髅墓。法师做法,开阴阳目。生乃见一鬼,头颅破碎,鲜血淋漓而衣类书生者。鬼语温温,对生曰:吾自待汝来也。法师叱之曰:尔庐虽破,然生复之矣,其无负汝者,何能祟之?必收汝。鬼叹之曰:吾亦不愿此尔。乃具陈前情。原鬼与生,前世交也,虽同男子,情若夫妻。时鬼父与约婚姻,鬼不从也,约生与奔。生弟持生贴约是处。鬼至而不见生,仅见其弟。生弟持锥破鬼首而死。死后葬此阳风焰炙之地,日受烈阳炙烤,久之竟成恶鬼。恰生转世至此,踏破骷髅,移葬他处,方除烈焰焚身之厄。鬼又语法师,言爱彼情真,虽死不悔,岂能祟之。唯恐其冢遗毒播散,生害之也。乃日日盼人来。鬼陈其事毕,竟请自缚。法师即取葫芦欲行,为生阻也,乃问鬼何度者。法师沉默,久问乃答。凡阴鬼者,与刻灵位,缚鬼位中,具行法会,少则二十一日,多则九九八十一日,化其戾气,送入鬼门。此阳鬼者,乃入镇妖塔,磨其鬼骨,去其心志,候时日至,请九天应元雷声普化天尊真名,具以霹雳而散。实无有法度,唯魂消魄散尔。生竟不许。法师劝以人鬼殊途之道,且谓鬼为恶鬼,虽其不欲,亦有害也。况一时为恶鬼,终生为恶鬼,其势不能反,纵之,则必受其害。鬼亦劝之。生执迷甚坚,竟使家人谴法师反,结庐于此。又请圣人言与鬼曰:汝此情状,是吾害也,吾不救汝,盼谁救者?人不自度,岂望他人度焉?鬼人死尔,亦必如此。乃与鬼读圣人书。
生初儒生,后为居士,学佛也。法师恐鬼为害,时时访生,俱无事。越数年,生疮愈重,毒入心尔,欲死,法师候之。寅时三刻,天方明时,乃闻生所嘈嘈,思必死也。出门乃见两人携手拜,竟生与鬼,鬼伤尽复,无复恶形者。生执鬼手,拜法师后行,缓缓逝矣。乃知世无不可度,视其人者。